Template makerŜablonfarilo

Free custom paper templates

Need to wrap an odd-shaped gift? Create a box for it! Measure it up, choose a template and print it. This page is a resource for DIY artists, graphics designers and everyone who likes paper crafts (like me). It contains an ever growing number of templates for gift boxes and increasingly more other interesting things that can be made out of paper. What makes this site special is that the templates are all dynamic: you can customize almost all dimensions. All templates are free, no login is required.Ĉu vi devas paki strangforman donacon? Kreu skatolon por ĝi! Mezuru ĝin, elektu ŝablonon kaj printu. Tiu ĉi paĝo estas ilo por memkonstruemuloj, grafikistoj kaj ĉiuj tiuj, kiuj ŝatas paperaĵojn (kiel mi). Ĝi enhavas kreskantan nombron da ŝablonoj por donacskatoloj kaj pli kaj pli aldoniĝas aliaj interesaj aferoj, kiuj fareblas el papero. Tiu ĉi retejo precipe specialas pro tio, ke la ŝablonoj agordiĝas: oni povas ŝanĝi preskaŭ ĉiujn iliajn grandecojn. Ĉiuj ŝablonoj estas senpagaj kaj ensalutado ne bezonatas.

TranslationTraduko: #translator-nameEdoardo Nannotti

Created by: © IDEOGRAM.NL

powered by TinyLetter

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Heart Shaped BoxKorforma skatolo

A heart-shaped box. Not because I like Valentine's day, but because I think the third album by Nirvana is awesome... With special help from my girlfriend! The box is not hermetically closed, the circular walls are not glued to the bottom. Have a look at the extra photo's in the 'more options'-page. The width can't be larger then the length. If you try this, the width will be made equal to the length.Skatolo korforma. Ne ĉar mi ŝatas Sankt-Valentenan tagon, sed ĉar mi opinias, ke la tria albumo de Nirvana estas mojosa... Kun speciala helpo de mia koramikino! Tiu ĉi skatolo ne estas firme fermita, la cirklaj flankoj ne estas gluitaj al la baz o. Rigardu la aldonajn fotojn en la paĝo pluaj opcioj. La larĝeco ne povas superi la longecon. Se vi tion faras, la larĝeco estos egaligita al la longeco.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Polygon-shaped boxPlurangulforma skatolo

This is the ultimate gift wrapping for home made presents. Instead of a rectangular box, this one can have any number of sides. Create a triangular, hexagonal or even dodecagonal (12-sided!) package. Take good care when folding the lid, there are both mountain folds and valey folds!Tiu ĉi estas la lastmoda pakado por manfaritaj donacoj. Male ol rektangula skatolo, tiu ĉi povas havi ajnan nombron da flankoj. Kreŭ triangulan, sesangulan, aŭ eĉ dekduangulan (12-flanka!) skatolon. Estu zorgema kiam vi faldas la kovrilon, necesos faldi foje enen kaj foje eksteren!

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

BagSako

A typical paper bag that can be stored completely flat. A goodie-bag, maybe? The top is of the bag is folded inward, to allow for extra strength. There are also 16 holes allowing for a nice little chord to be put through. It's so cute, I could almost die… Nice for gift-wrapping bottles.Kutima papera sako, kiun eblas tute platigi. Eble por donacetoj? La supraĵo faldiĝas enen, por plia fortikeco. Estas 16 truoj por tredi belan ŝnureton tra ili. Ĝi estas tiom ĉarma, ke mi freneziĝus... Taŭga por paki donacotajn botelojn.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Passe-PartoutPentraĵujo

A.k.a.: shadowbox or picture-frame. Can also be used as double walled box. This template is a bit picky. The frame-width should be more then the height plus a centimeter. Make sure to keep the height small relative to the other dimensions.Ankaŭ konata k iel kadro. Uzebla ankaŭ por krei skatolon kun duoblaj flankoj. Tiu ĉi ŝablono estas iom tikla. La larĝeco de la kadro devas superi ties longecon plus unu centimetro. Atentu, ke la alteco estu malgranda kompare al la aliaj dimensioj.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Milk cartonLakta skatolo

Milk carton. When home made, probably more suitable for dry stuff then for liquids. Much more original for giving a bottle of wine then a bag.Lakta skatolo. Kiam hejmfarita, verŝajne pli taŭga por sekaj aĵoj ol por likvaj. Ege pli originala ol sako por donaci botelon da vino.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Counter DisplayMontrobreto

An open box. Useless for shipping, but very handy for storing and displaying items.Malfermita skatolo. Neutila por sendi poŝte, sed uzinda por konservi kaj ekspozicii aĵojn.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Pillow packKusena pako

Let's add some sweetness to these templates. Curved cardboard - sweet! Be carefull to keep the width at least two times larger then the height.Ni plidolĉigu tiujn ĉi ŝablonojn. Kurba kartono - bele! Atentu, ke ĝi estu almenaŭ duoble pli larĝa ol alta.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Decorative StarOrnama stelo

Hardly usuable to store anything, but very nice as a christmas-decoration. Depending on the dimensions, you'll either get a template for one point of the star (which you'll have to print a couple of times), or for one side of the star (which you'll have to print twice). The latter is the quickest and easiest way. To 'trigger' this one: use a large height, large inner radius and a low amount of points. The given parameters will work for this.Malverŝajne uzebla por konservi ion, sed tre bela kiel kristnaska ornamaĵo. Depende de ĝiaj dimensioj, vi havos aŭ po unu ŝablono por ĉiu stela pinto (kiun vi printos paron da fojoj), aŭ po unu ŝablono por ĉiu flanko de la stelo (kiun vi printos dufoje). La lasta estas la plej rapida kaj facila maniero. Por ebligi tiun ĉi: donu grandan altecon, grandan internan duondiametron kaj malgrandan nombro da pintoj. La provizitaj numer oj estas taŭgaj por tio.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

MailerPaperujo

An extra thick envelope.Fortika granda koverto.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

ParallelepipedParalelepipedo

Rectangular boxes are boring. Hipsters create parallelepipeds! This templates creates the “net” or the paper model for a parallelepiped, a box that is skewed in three dimensions.

Chose all three angles between 0º (completely flat) and 90º ( the ordinary, straight angle). Mind you that a 100 º angle would be equivalent to a 80º angle…
Rektangulaj skatoloj estas tiom banalaj. Mojosuloj preferas paralelepipedajn! Tiu ĉi ŝablono kreas la paperan modelon por paralelepipedo, skatolo oblikva laŭ la tri dimensioj.

La tri anguloj estu inter 0 (plene plata) kaj 90 gradoj (la ordinara rekta angulo). Memoru, ke 100-grada angulo estus sama al 80-grada.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

SphereGlobo

The template creates a separate island for every segment. All these islands are identical. When assembled, together they create a sphere or a globe.La ŝablono kreas apartan pecon por ĉiu segmento. Ĉiuj pecoj aspektas same. Kiam kunmetitaj, ili formas globon.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

PyramidPiramido

Everybody needs to burry a pharao sometimes. For those situations, a pyramid comes in handy.Ĉiu el ni, iam, bezonos enterigi faraonon. Okaze de tio, piramido estos utila.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

CoffinMortintkesto

It’s Halloween so serve your trick or treat candy in style: put those sweets in a coffin! This template comes with a base and a lid.

Use some extra scotch tape to secure the lid to base, or it might open at midnight… allowing to content to wander around your house. Mwhahahaha!
Halovene prezentu viajn bonbonojn laŭ la festa temo: metu ilin en mortintkeston! Tiu ĉi ŝablono fariĝas el bazo kaj kovrilo.

Uzu glubendon por bone bloki la kovrilon, alikaze noktomeze la enhavo povus eliri kaj promeni tra via hejmo. Buuuu! (fantombleko).

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Cylinder with mitered endsCilindro kun oblikvaj finaĵoj

A cylinder that’s truncated under an angle. It can be truncated at an angle both at the top and the bottom. The length is measured over the axis of the cylinder.
The bottom angle can also be rotated around the axis, as if the already truncated cylinder were twisted.

Mitered cylinders, or tubes, are used a lot in engineering to connect tubes. For those who like to make boxes with this template: a top and a bottom piece are also provided.
Be sure not to fold the glue-tab!
Cilindro trunkita je iu angulo. Ĝi povas trunkiĝi angule kaj supre kaj sube. La longeco rilatas al la akso de la cilindro.
La suba angulo povas esti turnita ĉirkaŭ la akso, kvazaŭ la jam trunkita cilindro estus ĉirkaŭtordita.

Tiaj cilindroj, aŭ tuboj, oftas en inĝenierarto por konekti tubojn. Supraĵo kaj bazo ebligas ankaŭ realigi fermitan skatolon.
Atentu, ke vi ne faldu la glustrion!

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Box insertEnskatola kadro

This is not a box — this is something to put inside a box. It creates an “insert” that can be used to serure items inside the box. You can make several of them, so can store several items separated in one box. There‘s some extra space for your thumb, so you can grab the item easely.Tiu ĉi ne estas skatolo, ĝi estas io metenda en skatolon. Temas pri ujo, uzinda por bloki objektojn en skatolo. Oni povas krei plurajn, por konservi plurajn aferojn apartigitaj en la sama skatolo. Ĝi havas kroman spacon por manfingroj, tiel ke oni povu facile depreni la enhavon.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

TrapezoidTrapeza skatolo

A trapezoid or trapezium shaped box, typical for expensive chocolates.

If the Parallelepiped is too novel for you, but the Giftbox is too boring, the Trapezoid is your “weapon of choice”.

Depending on the dimensions, this site chooses between one of two lay-outs, to create the most efficient template.

Trapeza skatolo, kiel tiuj de multekostaj ĉokoladaĵoj.

Se la Paralelepipedo estas tro fantazia por vi, sed la Skatolo por donaco estas tro neoriginala, do tiu ĉi estas bona meza vojo.

Depende de ĝiaj dimensioj, la retejo elektos inter du enpaĝigaj modeloj, kaj kreos la plej efikan ŝablonon.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Polygon-shaped box with LidPlurangulforma skatolo kun kovrilo

Create a 5-sided, 7-sided or even 13-sided box. The lid is separate and slightly larger, which can controlled by setting the “clearance.”

You can choose any number of sides, as long as there are between 3 and 20 sides (inclusive). 4 would be boring, though…

Boxes with 3, 4 or 6 sides assemble beautifully into larger constellations when you make a couple or more of the same.
Create a 5-sided, 7-sided or even 13-sided box. The lid is separate and slightly larger, which can controlled by setting the “clearance.”

You can choose any number of sides, as long as there are between 3 and 20 sides (inclusive). 4 would be boring, though…

Boxes with 3, 4 or 6 sides assemble beautifully into larger constellations when you make a couple or more of the same.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Multi-Sheet BoxPlurfolia skatolo

A very common box, but assembled from 6 sheets. This allows for larger boxes if your sheets are limited in size.Tre kutima skatolo, sed farita el 6 folioj. Tio ebligas krei pli grandajn skatolojn kiam la grandeco de viaj folioj limigas vin.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Gift BoxSkatolo por donaco

A typical gift box. Use this when the dimensions of the sides don't differ very much.Ordinara donaca skatolo. Uzu tiun ĉi ŝablonon kiam la grandecoj de la flankoj similas unu la alian.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Rhombus shaped box with lidRomba skatolo kun kovrilo

A rhombus or lozenge-shaped box. By definition, all four sides of the rhombus have the same length.Romba skatolo. Laŭ la difino, ĉiuj kvar romboflankoj estas samlongaj.

UnitsMezurunuo

DimensionsGrandecoj

CREATE!KREU!'>

Box with lidSkatolo kun kovrilo

Print template for box with lid, for example a shoebox or a board game box. Length, Width and Height are all inner dimensions. This template is econimical for rather shallow boxes. If the box is tall, use the card box instead.Print template for box with lid, for example a shoebox or a board game box. Length, Width and Height are all inner dimensions. This template is econimical for rather shallow boxes. If the box is tall, use the card box instead.

Units

DimensionsGrandecoj

Cake Slice BoxTortotranĉaĵa skatolo

A piece of cake. Literally. A wedge-shaped box that can be used to store pieces of cake. The box consists of an upper and a lower part. The upper part is the cover. The lower part, the tray, does not need glue because it will be locked by the cover. By default, the cover is 5% larger then the tray but this can be adjusted in the expert settings. The angle is a measure for how big a piece of cake can fit in. Look in the figure if you don‘t know what to enter here. For example, an angle of 30º is large enough for 1 piece from a 12-piece cake. The length is the length of the piece, which should be about half the diameter of the complete cake. But, be sure to add quite some allowance here.A piece of cake. Literally. A wedge-shaped box that can be used to store pieces of cake. The box consists of an upper and a lower part. The upper part is the cover. The lower part, the tray, does not need glue because it will be locked by the cover. By default, the cover is 5% larger then the tray but this can be adjusted in the expert settings. The angle is a measure for how big a piece of cake can fit in. Look in the figure if you don‘t know what to enter here. For example, an angle of 30º is large enough for 1 piece from a 12-piece cake. The length is the length of the piece, which should be about half the diameter of the complete cake. But, be sure to add quite some allowance here.

Units

DimensionsGrandecoj

Card BoxSkatolo de ludkartoj

The most common box. A long, thin box. Suitable for chocolate cigaretes, playing cards, etc. The default dimensions are fine for a set of standard, European, playing cards (“bridge size”).The most common box. A long, thin box. Suitable for chocolate cigaretes, playing cards, etc. The default dimensions are fine for a set of standard, European, playing cards (“bridge size”).

Units

DimensionsGrandecoj

Truncated coneTruncated cone

A cone, optionally with the top cut off. (In that case, it’s called a frustum). Can be used to help create the geometry for a beaker, vase, party-hat or lamp shade. If you'd like a real cone, just use zero for the top-diameter. Tip: do not score or fold the fold line this template to keep seam smooth.A cone, optionally with the top cut off. (In that case, it’s called a frustum). Can be used to help create the geometry for a beaker, vase, party-hat or lamp shade. If you'd like a real cone, just use zero for the top-diameter. Tip: do not score or fold the fold line this template to keep seam smooth.

Units

DimensionsGrandecoj

Elliptical boxOvoforma skatolo

An elliptical or oval box. The template consist of 4 parts and comes with a paper jig that you can use to assemble this box in a neat way. The top and bottom parts are cut out from this tool and are double. This means that you can trash one top shape and one bottom shape.An elliptical or oval box. The template consist of 4 parts and comes with a paper jig that you can use to assemble this box in a neat way. The top and bottom parts are cut out from this tool and are double. This means that you can trash one top shape and one bottom shape.

Units

DimensionsGrandecoj

EnvelopeKoverto

A packaging item, designed to contain a flat object, such as a letter or card.A packaging item, designed to contain a flat object, such as a letter or card.

Units

DimensionsGrandecoj

Exploding BoxExploding Box

A box consisting of a tray and a lid. The sides of the tray are not glued, but kept together by the lid.A box consisting of a tray and a lid. The sides of the tray are not glued, but kept together by the lid.

Units

DimensionsGrandecoj

Description of the template.Description of the template.

Units

DimensionsGrandecoj

Gift BoxSkatolo por donaco

TT

Units

DimensionsGrandecoj

Insert with round holesInsert with round holes

Insert tray with an array of polygonal, shallow holes.Insert tray with an array of polygonal, shallow holes.

Units

DimensionsGrandecoj

Insert trayInsert tray

A platform that can be inserted into a box.A platform that can be inserted into a box.

Units

DimensionsGrandecoj

#description-#description-

Units

DimensionsGrandecoj

Match BoxAlumeta skatolo

A simple Tray and Sleeve Box. The dimensions are inner dimensions. The clearence is added twice and to both height and the width. The tray can be assembled without glue, although a little glue won‘t hurt, ofcourse.A simple Tray and Sleeve Box. The dimensions are inner dimensions. The clearence is added twice and to both height and the width. The tray can be assembled without glue, although a little glue won‘t hurt, ofcourse.

Units

DimensionsGrandecoj

#description-#description-

Units

DimensionsGrandecoj

Polygonal-based PyramidPolygonal-based Pyramid

A pyramid shape with a polygonal base.A pyramid shape with a polygonal base.

Units

DimensionsGrandecoj

rectanglerectangle

Description of the template.Description of the template.

Units

DimensionsGrandecoj

Round box (hat box)Round box (hat box)

A round, cylindrical box. The template consist of 4 parts and comes with a paper jig that you can use to assemble to box in a neat way. The top and bottom parts are cut out from this tool and are double. This means that you can trash one top shape and one bottom shape.A round, cylindrical box. The template consist of 4 parts and comes with a paper jig that you can use to assemble to box in a neat way. The top and bottom parts are cut out from this tool and are double. This means that you can trash one top shape and one bottom shape.

Units

DimensionsGrandecoj

Soma CubeSoma Cube

Collection of the 7 concave polycubes with 4 or less cubes. These seven pieces together can form the SOMA cube. That is, if you manage to solve the puzzle. The SOMA cube was invented by the Danish mathematician and poet Piet Hein.Collection of the 7 concave polycubes with 4 or less cubes. These seven pieces together can form the SOMA cube. That is, if you manage to solve the puzzle. The SOMA cube was invented by the Danish mathematician and poet Piet Hein.

Units

DimensionsGrandecoj

Star Shaped BoxStar Shaped Box

Have you ever dreamed of just sprinkling stars? ✨Now you can, and you can even hide a present in them! The folds are a bit origami-like, score them well and make sure the star is reasonably thick. “5“ Is indeed the ideal number of points, but fewer or more is certainly possible. Shine!Have you ever dreamed of just sprinkling stars? ✨Now you can, and you can even hide a present in them! The folds are a bit origami-like, score them well and make sure the star is reasonably thick. “5“ Is indeed the ideal number of points, but fewer or more is certainly possible. Shine!

Units

DimensionsGrandecoj

Tall Box with Separate LidTall Box with Separate Lid

Description of the template.Description of the template.

Units

DimensionsGrandecoj