Hjärtformad låda

Längd Höjd Lid 25º 35º 35% 45% 55% 65% 75% 45º 55º 65º Shape Tilt

Hjärtformad låda, bara för att låten av Nirvana är så fantastisk!

Måtten skiljer sig från standardlådor eftersom hjärtat är modellerat: Det består av en roterad ellips, den är skuren vertikalt på mitten och sedan spegelvänd. Längdmåttet motsvarar avståndet mellan hjärtats två skarpa hörn. Bredden beräknas av programmet för att matcha hjärtats form.

Boxen består av en underdel och ett lock. Varje del har två hjärtformade "lock": den minsta går på insidan, den större går på utsidan för att dölja limflikarna. Det är lättast att stryka på limmet de hjärtformade locken istället för på limflikarna. Parametern ”Papperstjocklek” används för att göra ytterhöljena större än insidan.

Dimensions
Optional parameters
Document Options
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%