Ädelstenlåda

Gemstone by Templatemaker.nl Höjd Innerdiameter Number of sides

Ädelstensformad låda, bestående av två identiska polygonala pyramider, limmade ihop vid deras baser. Det är en riktig låda som kan användas för förpackning. Den kan förvaras (och skickas) helt platt. När du drar isär de två topparna ('tops') kommer lådan att få sin fulla form. Det är lättast att limma denna form när båda halvorna är plana. Vik bara limflikarna hela vägen in och limma toppen mot botten. Kom bara ihåg att inte limma de rundade flikarna.

Dimensions
Optional parameters
Document Options
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%