Tårtbitslåda

Vinkel Clearance Numberof pieces Vinkel 60º 45º 36º 30º 25.7º 22.5º 20º 6 8 10 12 14 16 18 Längd Höjd

Denna triangulära box kan exempelvis användas för tårtor.
Den består av underdel och överdel. Den undre kräver inget lim efterom den binds samman av locket, dvs den över delen.
Storleken av locket är satt till 5% större än underdelen, vilket är justerbart under "Expertinställningar".
Vinkeln utgör ett mått på hur bred tårtbit som får plats. Exempelvis, 30 graders vinkel passar för 1 bit av en 12-bitars tårta. Längdmåttet motsvarar då tårtbitens djup.
Du rekomenderas ta till extra marginal för måtten som anges.

Dimensions
Optional parameters
Document Options
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%