De Platonische Lichamen

explanation dodecahedron octahededron hexahedron (cube) tetrahedon icosahedon ø Diameter Raakbol

Een verzameling van alle vijf Platonische Lichamen: de enige vijf volledig regelmatige, convexe veelvlakken. De kubus is de meest bekende, maar staat ook bekend als de 'hexahedron' of zesvlak. De andere vormen worden ook genoemd naar het aantal vlakken waar ze uit bestaan: de tetraëder (een soort pyramide), de octaëder (een soort driedimensionale ruitvorm die je soms ziet als radarreflector op boeien), de dodecaëder (gebruikt als kroonluchter in de oude zaal van de Nederlandse Tweede Kamer) en tot slot de icosaëder die er al uit begint te zien als een bol.

Er is slechts één parameter in het spel: de Diameter van de raakbol: de enige bol die alle ribben precies in het midden raakt (en waarvan het middelpunt samenvalt met dat van het veelvlak).

Afmetingen
Overige parameters
Pagina-instellingen
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%