Afgeschuinde kegel

Bovenkant Miter Angle Bovenkant Angle Hoek Doorsnede Onderkant Hoogte Bovenkant

Een kegel die aan de boven- en onderzijde is afgeschuind onder een niet-haakse hoek.

Houd deze hoeken vrij klein. Mocht je geen preview van de uitslag krijgen of je krijgt een heel vreemde uitslag, controleer dan deze hoeken als eerste. (Of, zoals jouw leraar wiskunde zou zeggen: slechts cirkelvormige en ellipsvormige kegelsneden zijn toegestaan. Parabolische en hyperbolische doorsnedes kan Templatemaker niet voor je maken.)

Het is (nog) niet mogelijk de hoek tussen boven- en ondervlak te draaien over de verticale as (zoals bij de koker). Torderen of 'twisten' kan dus niet. Je kan wel de positie van de naad instellen met Hoekpositie van Naad.

Afmetingen
Overige parameters
Pagina-instellingen
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%