Vaļējs konuss

explanation Augšējais diametrs Augstums Pamata diametrs

Var izmantot, lai palīdzētu izveidot formu vāzei, ballīšu cepurei vai lampas kupolu. Ja vēlaties īstu konusu (neatvērtu), * augšējam diametram * izmantojiet 0 `(nulle).

Lai ģeometrija līmēšanas vietā būtu gluda, salaiduma atloku nav nepieciešams atlocīt.

Konusa centrā tiek uzzīmēta papildu konstrukcijas līnija, kas palīdz pievienot zīmējumu vai uzrakstu.

Ja printeris ir pārāk mazs, konusu var izveidot zīmējot uz koncentriskiem lokiem, izmantojot kompasu. Rādiuss ir norādīts izdrukā.

Dimensions
Izvēles parametri
Dokumenta opcijas
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%