Kugle

explanation Segment Ring Diameter

Denne skabelon bliver opdelt i segmenter som alle er ens. Samles til en kugle (eller globus).

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment