Ковчег

Ширина Дължина Височина Lid

Кутия с форма на ковчег или саркофаг, за Хелоуин, украса или дори за изпращане на домашен любимец. Искате ли вашите лакомства да се поднесени със стил? Подредете ги в този саркофаг!

Този дизайн се състои от основа и капак. По подразбиране капака е 7% по-голям от основата, но това може да се промени с параметъра Просвет. За улеснение Просвет е процентно отношение.

И основата, и какпакът са изработени чрез прегъване на допълниелен слой навътре. Това добавя устойчивост и позволява една къв цвят вътре и вън.

Използвайте малко тиксо за закрепване на капака, инаюе рискувате да се отвори в полунощ… и всичко вътре ще обитава вашата къща. Хахахаха!

Dimensions
Optional parameters
Document Options
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%