Lode

Šablons rada atsevišķu lapu katram segmentam. Kad tos saliek kopā, rodas lode vai globuss.

Vienības

Izmēri

Īpaši uzstādījumi